Obecny status
Nie dołączyłeś
Cena
359

Pokaż Kurs


Opis kursu

Maraton przeznaczony jest dla osób które miały kontakt z niemieckim, pragnących usystematyzować podstawy języka niemieckiego i odświeżyć swoje wiadomości.

Znajdziesz w nim zestaw lekcji video i ćwiczeń interaktywnych, dzięki którym będziesz w stanie użyć podstawowych zwrotów i porozumieć się z drugą osobą.

Po ukończeniu maratonu będziesz potrafił powiedzieć o sobie, skąd jesteś, gdzie mieszkasz, co robisz w wolnym czasie, określisz godzinę, opowiesz o swoim dniu powszednim, sposobach spędzania czasu wolnego, jak również zapytasz o to swojego współrozmówcę. Poznasz zasady tworzenia zdań oznajmujących i pytających, przypomnisz liczebniki, odmianę czasowników w czasie teraźniejszym, poszerzysz swoje słownictwo.

Maraton zawiera 5 modułów:

  • Wer bist du?
  • Wie spät ist es?
  • Mein Tag
  • Frage- und Aussagesätze
  • Was machst du in deiner Freizeit?

W każdym module są lekcje video, pliki pdf z materiałem lekcji video, linki do słownictwa na quizlet oraz różne zadania i ćwiczenia do lekcji oraz po każdym module test – quiz utrwalający i sprawdzający opanowanie treści modułu.

Dodatkowo masz możliwość dołączenia do zamkniętej grupy wsparcia na facebooku, służącej jako platforma do wymiany informacji oraz do dzielenia się zdobytą wiedzą.

Ponadto oprócz materiału na platformie jest sześć 90 minutowych spotkań  online  na zoomie odbywających się dwa razy w tygodniu (6 x 90 min. = 12 godz. dydaktycznych) .

3 WOCHEN DEUTSCH MARATHON A1.2

3 TYGODNIOWY DEUTSCH MARATHON A1.2

699 zł 359 zł

5 modułów

5 zestawów słownictwa (po jednym do każdego modułu)

11 tematów (11 lekcji video + 11 plików pdf z materiałem lekcji video + karty pracy do wydruku na każde spotkanie online)

5 testów utrwalających i sprawdzających zdobytą wiedzę

dostęp do zamkniętej grupy wsparcia na Telegramie

6 spotkań online 
(6 x 90 min. = 12 godz. dydaktycznych – 2 spotkania w tygodniu)